Aktualności
Czwartek, 23-03-2017

Ogłoszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, informujemy, że dnia 31-go marca br. (piątek) godziny od 1145 do 1500 są wolne od zajęć dydaktycznych w związku z obchodami 20-lecia Wydziału. szczegóły


Wtorek, 14-03-2017

Stypendia Rektora

Informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów są już do odbioru w pokoju nr 13.


Piątek, 10-03-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 16-ego marca br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Spektroskopia dielektryczna - metoda badawcza ciekłych kryształów wygłosi dr hab. inż. Paweł Perkowski prof. WAT z Instytutu Fizyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


Poniedziałek, 06-03-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański, które odbędzie się w dniu 9-ego marca br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym wygłosi dr hab. Leszek Markowski prof. UWr z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Czwartek, 02-03-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy wszystkich organizatorów Jubileuszu 20-lecia WFT na spotkanie, które odbędzie się 6-ego marca br. (poniedziałek) o godz. 1330 w pokoju 202/203.


Wtorek, 31-01-2017

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i pracowników emerytowanych Wydziału Fizyki Technicznej do udziału w obchodach 20-lecia Wydziału, które odbędą się 31-go marca br.
szczegóły


Czwartek, 26-01-2017

Wyniki konkursu o finansowanie projektów dla młodych naukowców

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozdziału dotacji na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFT PP z dnia 25 stycznia br. szczegóły
Wyniki szczegóły


Środa, 18-01-2017

Wnioski o finansowanie projektów dla młodych naukowców

Dziekan WFT prof. dr hab. Ryszard Czajka ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach dotacji celowanej służącej rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w roku 2017. szczegóły
Wnioski badawcze mogą być składane indywidualnie lub zespołowo do dnia 20-go stycznia br. (piątek) do godziny 1500 w pokoju 203 budynku WBM przy ul. Piotrowo 3. szczegóły


Poniedziałek, 16-01-2017

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W dniu 19-go stycznia br. (czwartek) godziny od 1145 do 1330 są wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów V semestru I stopnia kształcenia ETI i FT. szczegóły


Czwartek, 05-01-2017

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej, które odbędzie się w dniu 12-ego stycznia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referat pt.: Nanoszenie i pomiary cienkich powłok wygłosi mgr inż. Tomasz Szablewski z firmy TECHNOLUTIONS, Łowicz.


Wtorek, 13-12-2016

Ogłoszenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że:
w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 1200
w sali 119 WBMiZ przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu,
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Bartosza Bursy
na temat:
Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice

Promotor:
Prof. dr hab. Danuta Wróbel - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
Dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw. UKW - Instytut Fizyki UKW w Bydgoszczy
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.


UWAGA! Dziekanat nieczynny

Informujemy, że w dniach 27-30 grudnia br. dziekanat będzie nieczynny.


Piątek, 09-12-2016

Zaproszenie

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WFT PP i Władze Wydziału WFT PP serdecznie zapraszają wszystkich Studentów i Pracowników Wydziału na wydziałowe spotkanie wigilijne, które odbędzie się w dniu 15 grudnia, o godzinie 1130 w sali 119 budynek BM.