Postępowanie awansowe - DOKTORATY

mgr inż. Bartosz Bursa

Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Danuta Wróbel - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 recenzja
Dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw. UKW, Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły



mgr inż. Szymon Maćkowiak

Własności tribologiczne układów cząsteczek w geometrii szczeliny w warunkach kontrolowanego ciśnienia badane metodą Dynamiki Molekularnej

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Dr hab. Arkadiusz Brańka prof. PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej recenzja
Prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły



mgr inż. Michał Hermanowicz

Wpływ defektów strukturalnych na właściwości elektronowe powierzchni izolatorów topologicznych

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Marian Radny, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana, Instytut Fizyki Jądrowej PAN recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły



mgr inż. Łukasz Majchrzycki

Badanie wpływu metody redukcji tlenku grafenu na jego właściwości użytkowe

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, Politechnika Gdańska recenzja
Dr hab. Bogdan Czajka, em. prof. IMN, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły



mgr inż. Semir El-Ahmar

Modelowanie konstrukcji planarnego czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Janusz Dubowik, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Dr hab. Arkadiusz Ptak, Politechnika Poznańska recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły



mgr inż. Jakub Jankowski

Czujnik Halla na ekstremalny zakres temperatur, odporny na promieniowanie neutronowe

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Prof. dr hab. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły