Dom studencki - akademik

Informacje

Student/Doktorant może ubiegać się również o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.
szczegóły

UWAGA: NOWY TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH
Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018. szczegóły

Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na kolejny rok akademicki powinno zawierać:

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
    formularz
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
    formularz
  3. Zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r. dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny
  4. Zaświadczenia z ZUS-u o należnych składkach zdrowotnych dla wszystkich osób, które osiągnęły dochód w 2016 r.
  5. W przypadku posiadania gruntów rolnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gruntów rolnych w hektarach przeliczeniowych
  6. Bilet kolejowy