Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


prof. dr hab. Danuta Wróbel

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

Główna tematyka badawcza prac prowadzonych przez mnie i opiekunów naukowych (doktorantów) jednej z grup badawczych Zakładu Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki obejmuje:

  • Przedmiot badań:
    barwniki organiczne, nanorurki (węglowe i inne), kropki kwantowe o potencjalnych zastosowaniach, jako fotouczulacze w fotowoltaice organicznej, jako sensory i pokrewne zastosowania w optoelektronice organicznej,
  • Metodyka badań:
    1. badania spektroskopowe, fotoelektryczne, termodynamiczne prostych układów w postaci roztworów, monowarstw Langmuira i nanowarstw otrzymanych metodą Langmuira-Blodgett, spin-coating’u i podobnych,
    2. metody badawcze obejmują: badania procesów absorpcyjnych i fluorescencyjnych w obszarze światła widzialnego i w podczerwieni; wytwarzanie cienkich warstw molekularnych i ich badanie metodami spektroskopowymi oraz metodą obrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii konfokalnej w modzie materiałowym i fluorescencyjnych,
    3. metody badawcze obejmują również obliczenia struktur elektronowych barwników z wykorzystaniem chemii kwantowej.

Uwaga:
Oczekuje się od studenta/studentów dobrej znajomości fizyki molekularnej.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]