Działalność naukowo-badawcza:

 • fizyka i technologia cienkich warstw i niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych
 • fizyka i ochrona środowiska
 • opracowanie czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu (czujnik EMR)
 • optymalizacja czujnika pola magnetycznego (czujnika Halla) na ekstremalny zakres temperatur: 4,2–573 K i odpornego na promieniowanie neutronowe
 • symulacje komputerowe w dziedzinie fizyki węzłów
 • symulacje komputerowe w dziedzinie dynamiki nieliniowej

Ważniejsze osiągnięcia:

 • udział w badaniach nad fuzją termojądrową i budową tokamaka ITER w ramach 7 Programu Ramowego (7PR) Unii Europejskiej
 • opracowanie sygnałowych czujników pola magnetycznego opartych o zjawisko Halla i wdrożenie ich do produkcji seryjnej, dla celów komutacji silników elektrycznych
 • opracowanie różnych typów pomiarowych czujników pola magnetycznego opartych o zjawisko Halla pracujących zarówno w zakresie kriogenicznym, jak i wysokotemperaturowym: 4,2–573 K
 • opracowanie technologii wytwarzania wysokiej jakości epitaksjalnych cienkich warstw półprzewodników z InSb i GaSb
 • budowa skomputeryzowanej aparatury do naparowywania cienkowarstwowych struktur oraz niskowymiarowych układów półprzewodnikowych z użyciem lasera impulsowego (ablacja laserowa – PLD)
 • opracowanie programów komputerowych symulujących zaciskanie węzłów zawiązanych na linie idealnej i ich fluktuacje termiczne
 • odnalezienie ciasnych konformacji węzłów do 10 skrzyżowań i wyznaczenie ich parametrów geometrycznych
 • opracowanie programów symulujących dynamikę lin i łańcuchów i zbadanie zjawiska strzału z bicza
 • opracowanie programów symulujących układ skaczącej kulki i pomiary dyssypowanej w nim energii oraz odnalezienie tzw. modów niemych

Współpraca z innymi ośrodkami:

 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie w ramach 7PR
 • Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
 • Instytut Fizyki Jądrowej w Rez koło Pragi w Czechach (napromieniowywanie próbek w badawczym reaktorze atomowym LVR–15)
 • Instytut Energii Atomowej w Świerku koło Warszawy (napromieniowywanie próbek w badawczym reaktorze atomowym MARIA)
 • Federalna Szkoła Politechniczna w Lozannie
 • Duński Uniwersytet Techniczny

Oferta dla gospodarki:

 • opracowanie i wytworzenie czujników pola magnetycznego opartych na zjawisku Halla na zakres temperatur: 4,2–573 K oraz pól magnetycznych: 0–10 T

Wyposażenie — aparatura służąca do:

 • próżniowego nanoszenia cienkich warstw półprzewodnikowych metodą parowania wybuchowego
 • próżniowego nanoszenia cienkich warstw półprzewodnikowych laserem impulsowym
 • próżniowego nanoszenia cienkich warstw metalicznych metodą rozpylania magnetronowego
 • próżniowego nanoszenia cienkich warstw metali i izolatorów metodą odparowania termicznego
 • komputerowego sterowania procesem parowania cienkich warstw półprzewodników za pomocą ablacji laserowej (PLD)
 • pomiaru parametrów warstw półprzewodnikowych w zakresie temperatury: 77–800 K i zakresie pola magnetycznego: 0–1 T
 • fotolitograficznego wytwarzania struktur metalicznych i półprzewodnikowych
 • tworzenia połączeń elektrycznych elementów budowy czujników pól magnetycznych za pomocą termokompresji
 • obrazowania powierzchni cienkich warstw za pomocą mikroskopu stereoskopowego i metalograficznego
 • zestaw komputerów przeznaczonych do długoczasowych obliczeń symulacyjnych
 • programy komputerowe, np. Borland Turbo C++, Borland Turbo Delphi, Maple 12, Adobe Acrobat, Scientifc Word, Rhinoceros