Doktoraty

mgr inż. Marek Weiss

temat: "Wpływ adhezji, szybkości przesuwu oraz siły nacisku na tarcie suche nanopowłok niskotarciowych"

Promotor:

  • dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Recenzenci:

  • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź: recenzja
  • dr hab. inż. Andrzej Sikora prof. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów : recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski): szczegóły

Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PP - po posiedzeniu RD szczegóły

 


 

mgr inż. Dominika Panfil-Pryka

temat: "Laserowa modyfikacja warstwy azotowanej gazowo wytworzonej na stali 42CrMo4"

Promotor:

  • Prof. dr hab. inż. Michał Kulka - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Emilia Wołowiec Korecka, prof. PŁ - Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, Łódź: recenzja
  • Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa: recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski): szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. angielski): szczegóły

Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PP - po posiedzeniu RD


mgr inż. Patrycja Sochacka

temat: "Projektowanie właściwości stopów Ti-Mo metodami modyfikacji mikrostruktury i obróbki powierzchniowej do zastosowań medycznych"

Promotor:

  • Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań

Promotor pomocniczy:

  • Dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Tomasz Brylewski - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: recenzja
  • Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa: recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. polski): szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej (j. angielski): szczegóły

Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PP - po posiedzeniu RD