KOŁA NAUKOWE

KOŁO  NAUKOWE FIZYKI  TECHNICZNEJ
Opiekun - dr inż. Adam Buczek, prof. PP