Program studiów, efekty kształcenia

Programy studiów (karty ECTS) dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

  1. Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)
  2. Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia)

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

  1. Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)
  2. Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia)