WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pracownicy naukowi

Jesteśmy członkiem grupy zajmującej się teoretycznymi i eksperymentalnymi badaniami powierzchni germanu metoda SP (szczegóły). 

 • "Joint Lab" z IHP Frankfurt/Oder - współpraca grupy badawczej prof. Ryszarda Czajki z IF WFT i prof. Thomasa Schroedera z Materials Research Department IHP (szczegóły).

Jesteśmy członkiem grupy zajmującej się fotonicznymi i elektronicznymi właściwościami atomów i jonów oraz struktur kwaziatomowych zorientowanymi na badania z zakresu inżynierii i metrologii kwantowej.

Większość kadry pogłębiała swoje doświadczenie naukowe i pedagogiczne także poza granicami kraju - na uczelniach i w centrach naukowych, do których można zaliczyć:

 • Institute of Applied Physics, University of Hamburg oraz Interdisciplinary Nanoscience Center Hamburg (INCH), Niemcy
 • Leibniz Institute for Innovative Microelectronics - Frankfurt/Oder, Niemcy
 • London Center for Nanotechnology, University College - Londyn, Wielka Brytania
 • Max Planck Institute for Polymer Research - Moguncja, Niemcy
 • Materials Science and Technology of Polymers (MTP), University of Twente, Holandia
 • Institute for Dynamics and Self-Organization - Göttingen, Niemcy
 • Physikalisch - Technische Bundesanstalt (PTB) - Brunszwik, Niemcy
 • National Physical Laboratory (NPL) - Teddington, Wielka Brytania
 • Quantum Optics and Spectroscopy, Institute für Experimentalphysik Universität Innsbruck, Austria
 • Universität Mainz - Moguncja, Niemcy
 • Centrum Badań Jądrowych - Karlsruhe (Kernforschungszentrum Karlsruhe), Niemcy

 

Studenci


Studenci naszego Wydziału w ramach programu Erasmus biorą czynny udział w wymianie studentów z kilkoma wyższymi uczelniami w Austrii, Francji i Niemczech (szczegóły).

Dla wyróżniających się studentów istnieje możliwość odbycia przez nich semestralnej praktyki za granicą na uczelniach i w instytutach badawczych, współpracujących z Wydziałem.
Niektórzy z naszych absolwentów kontynuują kształcenie i rozpoczynają karierę naukową w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych za granicą.