Data dodania

Komisje i zespoły Wydziałowe

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Skład komisji wydziałowych, przedstawicieli w gremiach uczelnianych,

funkcje dydaktyczne oraz opiekunowie kierunków studiów i kół naukowych

Kadencja 2020 – 2024

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na WIMiFT – prof. dr hab. Alina Dudkowiak 

Komisja Doktorancka: 
1.    prof. dr hab. Alina Dudkowiak – Przewodnicząca
2.    dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski,prof. PP – członek
3.    dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP– członek
4.    mgr inż. Marta Przychodnia – przedstawicielka Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.


Wydziałowy koordynator ds. wymiany pracowników i studentów w ramach programu SOKRATES/ERASMUS – dr Ewa Chrzumnicka

ePROTO – mgr inż. Izabela Głowacka

Seminarium wydziałowe – prof. dr hab. Ryszard Czajka 

Komisie Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia
-    dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP - przewodniczący
-    dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP
-    dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP
-    dr hab. inż. Marek Nowak, prof. PP
-    dr inż. Adam Buczek, prof. PP
-    mgr inż. Daria Piechowiak – przedstawiciel doktorantów.

Wydziałowa Komisja ds. Finansów i Budżetu
-    dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP – przewodniczący
-    prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz
-    dr Krzysztof Łapsa
-    dr inż. Marek Nowicki

Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich    - wskazana przez Dziekana
•    dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP – przewodniczący
•    prof. dr hab. Alina Dudkowiak
•    prof. dr hab. inż. Michał Kulka, 
•    dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP
•    dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP
•    przedstawiciel związków zawodowych – głos doradczy

Komisja Skrutacyjna
-    dr  Krzysztof Łapsa
-    mgr inż. Magdalena Wasilewska
-    mgr inż. Daria Piechowiak  - przedstawiciel doktorantów


Protokolant Rady Wydziału – Beata Schoenfeld-Starosta, z prawem udziału w posiedzeniach Rady Wydziału

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
-    dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP. – przewodniczący i pełnomocnik Wydziału ds. Jakości Kształcenia
-    dr Ewa Chrzumnicka
-    dr inż. Adam Buczek, prof. PP
-    dr Maciej Kamiński
-    dr hab. inż. Marek Nowak, prof. PP
-    dr hab. Danuta Stefańska
-    inż. Marcin Sylka – przedstawiciel studentów
-    mgr inż. Jan Raczyński –  przedstawiciel doktorantów.

Wydziałowa Komisja ds. Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Profesorskie
•    prof. dr hab. Alina Dudkowiak - przewodnicząca
•    prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz
•    prof. dr hab. inż. Michał Kulka, 
•    prof. dr hab. Ryszard Czajka
•    prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
•    prof. dr hab. Tomasz Martyński

Wydziałowa Komisja ds. Awansów na Stanowiska Asystentów, Adiunktów i Wykładowców
-    prof. dr hab. Alina Dudkowiak - przewodnicząca
-    prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz
-    dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP 
-    dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP 
-    dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza, prof. PP
 

PL