Program studiów, Efekty uczenia się

Programy studiów dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

  1. Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)
  2. Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia)

Efekty uczenia się dla kierunku Inżynieria Materiałowa:

  1. Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)
  2. Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia)