Dodane przez wojciech_fater -
Realizowane granty

Narodowego Centrum Nauki

Fundacja na Rzecz Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Perły nauki

2023

mgr inż. Agnieszka Lester - "Śledzenie orientacji przestrzennej środowiskowych sond fluorescencyjnych w błonach komórkowych",

mgr inż. Dominik Florjan - "Interkalacja CO i CO2 między warstwami MoS2 i MoTe2, stabilność oraz wpływ na parametry elektryczne",

mgr inż. Aleksandra Zaryczniak - "Nanocząstki magnetytu funkcjonalizowane fotouczulaczami w modelowych błonach komórkowych".

 

Stypendium dla młodych naukowców

2022

mgr inż. Maciej Szary

 

Diamentowy Grant

2019

Hanna  Orlikowska Projekt pn. "Wykorzystanie mikroskopii emisji wymuszonej do obrazowania układów o bardzo niskiej wydajności fluorescencji, w szczególności wybranych komponentów modelowych błon biologicznych"

2018

Wojciech Marcin Marciniak Projekt pn. "Badanie mechanizmu transportu koefektorów hemoglobiny przez błonę komórkową erytrocytów metodami symulacji komputerowych"