Ważne dokumenty
  • Prawo o szkolnictwie wyższym  szczegóły

  • Statut Politechniki Poznańskiej  szczegóły

  • Zasady zatrudnienia i awansowania pracowników  szczegóły

  • Regulamin pracy  szczegóły

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach  szczegóły

  • Regulamin studiów  szczegóły

  • Wykaz skrótów nazw wydziałów i kierunków na Politechnice Poznańskiej  szczegóły

  • Spis pokazów z fizyki w zbiorach demonstracyjnych WIMiFT (sala D)  szczegóły

  • Spis filmów instruktażowych do ćwiczeń laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej  szczegóły