Data dodania

Uchwały Rady Dyscypliny

Kadencja Rady Dyscypliny 2020-2024 


Uchwały Rady Dyscypliny 

2022

Posiedzenie w dniu 28 listopada 2022r.

 • Uchwała Nr 78/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Zuzanna Sambor
 • Uchwała Nr 77/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Szymon Mieloch
 • Uchwała Nr 76/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Agnieszka Lester
 • Uchwała Nr 75/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Katarzyna Kwiecień
 • Uchwała Nr 74/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Marcin Klempka
 • Uchwała Nr 73/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Dominika Floriana
 • Uchwała Nr 72/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Edyty Chłopockiej
 • Uchwała Nr 71/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Mikołajowi kozłowskiemu
 • Uchwała Nr 70/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Jagodzie Nowak Grzebyta
 • Uchwała Nr 69/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia28 listopada 2022r. w sprawie nadania mgr. inż. Wojciechowi Frankow stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 68/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie nadania mgr. inż. Karolowi Rytlowi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 01 lipca 2022r.

 • Uchwała Nr 67/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Shyantana Dasgupty
 • Uchwała Nr 66/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Dąbrowskiego
 • Uchwała Nr 65/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Błaszkiewicz
 • Uchwała Nr 64/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Błaszkiewicz

Posiedzenie w dniu 20 maja 2022r.

 • Uchwała Nr 63/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Shyantanowi Dasgupta
 • Uchwała Nr 62/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany chwały Rady Wydziału fizyki Technicznej z dnia 24.11.2016r. powołującej promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Szarego
 • Uchwała Nr 61/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Pawłowskiego
 • Uchwała Nr 60/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Markowi Weissowi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 59/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania dr inż. Anecie Bartkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 31 stycznia 2022r.

 • Uchwała Nr 57/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania dr inż. Natalii Joannie MAKUCH-DZIARSKIEJ stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 56/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania dr. inż. Dariuszowi GARBCOWI stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa


Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2022r.

 • Uchwała Nr 55/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nadania mgr inż. Dominice PANFIL-PRYKA stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 54/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nadania mgr inż. Patrycji SOCHACKIEJ stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 53/2020-2024/2022 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Anecie Bartkowskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

2021

Posiedzenie w dniu 5 listopada 2021r.

 • Uchwała Nr 52/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktoranta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Jakuba Wiśniewskiego
 • Uchwała Nr 51/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Anny Martin
 • Uchwała Nr 50/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktoranta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Kubickiego
 • Uchwała Nr 49/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Natalii Joannie MAKUCH-DZIARSKIEJ w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 48/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Dariuszowi GARBCOWI w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 30 września 2021r.

 • Uchwała Nr 47/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Anecie BARTKOWSKIEJ w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 46/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania mgr. inż. Mateuszowi Kotkowiakowi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2021r.

 • Uchwała Nr 45/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr.ninż. Sebastiana Wilmana
 • Uchwała Nr 44/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Suskiego
 • Uchwała Nr 43/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Marciniaka
 • Uchwała Nr 42/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Shyantana Dasgupty
 • Uchwała Nr 41/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Chomskiego
 • Uchwała Nr 40/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Franków
 • Uchwała Nr 39/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Natalii MAKUCH-DZIARSKIEJ w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 38/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Dariuszowi GARBCOWI w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 7 maja2021r.

 • Uchwała Nr 37/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie poparcia wniosku Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w sprawie zmiany paneli dziedzinowych w NC
 • Uchwała Nr 36/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie nadania dr. inż. Hubertowi GOJŻEWSKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 30 kwietnia 2021r.

 • Uchwała Nr 35/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Stachery
 • Uchwała Nr 34/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Przychodniej
 • Uchwała Nr 33/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego
 • Uchwała Nr 32/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Jabłońskiej
 • Uchwała Nr 31/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie  nadania mgr. inż. Mateuszowi MARCZEWSKIEMU stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 30/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie  nadania mgr inż. Annie DYCHALSKIEJ stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 26 marca 2021r.

 • Uchwała Nr 29/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Nowak-Grzebyta
 • Uchwała Nr 28/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tarasa Zhezhera
 • Uchwała Nr 27/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Olszewskiej
 • Uchwała Nr 26/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mikołaja Kozłowskiego
 • Uchwała Nr 25/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Wioletty Dewo
 • Uchwała Nr 24/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie  nadania mgr inż. Bartłomiejowi GRZEŚKIEWICZOWI stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 12 lutego 2021r.

 • Uchwała Nr 23/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej Inżynieria materiałowa w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Nowak
 • Uchwała Nr 22/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie  powołania Komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy doktorskie  oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominiki Panfil-Pryka
 • Uchwała Nr 21/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie  w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Grześkiewicza i dopuszczenia Jego do publicznej obrony
 • Uchwała Nr 20/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie nadania mgr inż. Darii Mikałajczak stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

2020 

Posiedzenie w dniu 18 grudnia 2020r.

 • Uchwała Nr 19/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia  2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Jana Raczyńskiego
 • Uchwała Nr 18/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia  2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Beaty Tim
 • Uchwała Nr 17/2020-2024/2021 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia  2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla doktorantki Szkoły Doktorskiej mgr inż. Marii Wiśniewskiej
 • Uchwała Nr 16/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Nowak-Grzebyta
 • Uchwała Nr 15/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy doktorskie  oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Sochackiej
 • Uchwała Nr 14/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy doktorskie  oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka

Posiedzenie w dniu 30 listopada 2020r.

 • Uchwała Nr 13/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa w postępowaniach w sprawie nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 12/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Grześkiewicza 
 • Uchwała Nr 11/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy doktorskie  oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Marczewskiego
 • Uchwała Nr 10/2020-2024/2a020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Hubertowi GOJŻEWSKIEMU w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Posiedzenie w dniu 24 września 2020r.

 • Uchwała Nr 9/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - inżynieria materiałowa w przewodzie doktorskim  mgr. inż. Marka Helmana 
 • Uchwała Nr 8/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - inżynieria materiałowa w przewodzie doktorskim  mgr. inż. Marka Weissa
 • Uchwała Nr 7/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - inżynieria materiałowa w przewodzie doktorskim  mgr. inż. Jakuba Dąbrowskiego
 • Uchwała Nr 6/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej - inżynieria materiałowa w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Herman-Szczęsnej
 • Uchwała Nr 5/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany egzaminatora z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Dychalskiej. 
 • Uchwała Nr 4/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Sandrze Witkiewicz-Łukaszek stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 3/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie  nadania mgr. inż. Mateuszowi Sopacie stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 2/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie  nadania mgr. inż. Damianowi Łukawskiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Uchwała Nr 1/2020-2024/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Hubertowi GOJŻEWSKIEMU w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
PL