Data dodania

Studia doktoranckie

Od 1  października 2019 r. doktoranci kształceni są w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej w ramach przyznawanego naszemu Wydziałowi limitu miejsc.

PL