SKŁAD RADY WYDZIAŁU

Kadencja 2020 - 2024

 • Prof. dr hab. Alina Dudkowiak
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz  
 • Prof. dr hab. inż. Michał Kulka, prof. PP
 • Dr hab. Magdalena Elantkowska, prof. PP
 •  Dr hab. Bogusław Furmann, prof. PP
 • Dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP
 • Dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP
 • Dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP
 • Dr hab. inż. Marek Nowak, prof. PP
 • Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof. PP
 • Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP           
 • Dr hab. Tomasz Runka, prof. PP
 • Dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza, prof. PP
 • Dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP
 • Dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP
 • Dr hab. inż. Aneta Bartkowska
 • Dr hab. inż. Natalia Makuch-Dziarska
 • Dr hab. Danuta Stefańska          
 • Dr inż. Andrzej Biadasz
 • Dr inż. Tomasz Buchwald
 • Dr inż. Przemysław Głowacki
 • Dr Maciej Kamiński
 • Dr inż. Kamil Kędzierski
 • Dr Krzysztof Łapsa
 • Dr inż. Maciej Tuliński
 • Mgr inż. Magdalena Wasilewska

Doktoranci i Studenci

 • mgr inż. Beata Tim
 • Patryk Ginter
 • Mateusz Borsuk
 • Marcin Sylka
 • Jakub Olszewski
 • Wojciech Chmielewski
 • Miłosz Przybył
 • Filip Krzyżanowski

Przedstawicie Związków Zawodowych

 • Dr hab. Henryk Manikowski
 • Dr Andrzej Krzykowski