SKŁAD

Kadencja 2020 - 2024

 • prof. dr hab. Alina Dudkowiak
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz
 • prof. dr hab. inż. Michał Kulka
 • dr hab. Bogusław Furmann, prof. PP
 • dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP
 • dr hab. inż. Marek Nowak, prof. PP
 • dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP
 • dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza, prof. PP
 • dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP
 • dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP
 • dr hab. Magdalena Elantkowska
 • dr hab. inż. Wojciech Koczorowski
 • dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Łukasz Piątkowski
 • dr hab. Tomasz Runka, prof. PP
 • dr hab. Danuta Stefańska

Osoby zaproszone:

 • prof. dr hab. Ryszard Czajka
 • prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
 • prof. dr hab. Tomasz Martyński
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński