INSTYTUT BADAŃ MATERIAŁOWYCH I INŻYNIERII KWANTOWEJ

Dyrektor Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

dr hab. Tomasz Runka, prof. PP
tel. 61 665 3155Z-ca dyrektora Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

dr hab. Magdalena Elantkowska
tel. 61 665 3222Sekretariat:

Beata Schoenfeld-Starosta
tel. 61 665 3164
fax. 61 665 3201
e-mail: beata.schoenfeld-starosta@put.poznan.pl

 

  • Z1 – Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

    Kierownik: dr hab. Bogusław Furmann, prof. PP, tel. 61 665 3226

  • Z2 - Zakład Mikro- i Nanostruktur

    Kierownik: dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP, tel. 61 665 3167
  • Z3 - Zakład Spektroskopii Optycznej

    Kierownik: dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP, tel. 61 665 3247