PRACOWNIA RADIO I FOTOCHEMII

Pracownia przeznaczona jest dla studentów kierunków: Fizyka Techniczna (WIMiFT) i inżynierskich Politechniki Poznańskiej.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali nr 5 (przyziemie) w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Spis literatury do materiału ćwiczeniowego: szczegóły

 

Wykaz ćwiczeń wykonywanych na pracowni

  1. Obliczanie dawek (i mocy dawek) od promieniowania gamma (instrukcja)
  2. Osłony przed promieniowaniem jonizującym (instrukcja)
  3. Przyrządy dozymetryczne (instrukcja)
  4. Detektory promieniowania jonizującego - Licznik scyntylacyjny (instrukcja)
  5. Instrukcja obsługi licznika promieniowania jonizującego MAZAR 01 (instrukcja)
  6. Detektory gazowe promieniowania jonizującego (instrukcja)
  7. Spektrometria promieniowania gamma (instrukcja)
  8. Oznaczanie czasu połowicznego rozpadu dla naturalnego nuklidu 40K (instrukcja)
  9. Oznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma (instrukcja)

 

Załącznik
r01.pdf828.7 KB
r02.pdf407.71 KB
r03.pdf352.4 KB
r04.pdf714.84 KB
r05.pdf492.89 KB
r06.pdf755.94 KB
r07.pdf481.18 KB
r08.pdf548.83 KB
r09.pdf402.41 KB
r10.pdf443.85 KB