Data dodania

22.12.2022
Konkurs SBAD

Informujemy, że zgodnie z Zarządzenie NR 77 Rektora PP, z dnia 30 grudnia 2020r. "Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Poznańskiej" ora z Regulaminem wewnętrznym stanowiącym uszczegółowienie rozdziału dotacji w trybie konkursowym na prowadzenie badań naukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach tzw. składnika badawczego subwencji Ministra Edukacji i Nauki dla uczelni wyższych w roku 2023.
Wnioski badawcze można składać indywidualnie lub zespołowo do 1 lutego 2023, w pokoju 203 w budynku WBM, ul. Piotrowo 3 w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres  wojciech.fater@put.poznan.pl
Rozstrzygnięcie konkursu i decyzje o finansowaniu projektów zostaną wydane do 10 lutego 2023 roku.

PL