Data dodania

21.12.2022
Konkurs SBAD Młoda Kadra

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozdziału dotacji w trybie konkursowym na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców Doktorantów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP, uchwalonym przez Radę Wydziału w dniu 28 listopada 2019 r., ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach tzw. składnika badawczego subwencji Ministra Edukacji i Nauki dla uczelni wyższych w roku 2023.

Wnioski badawcze można składać indywidualnie lub zespołowo do 1 lutego 2023, do godz. 12.00 w pokoju 203 w budynku WBM, ul. Piotrowo 3 w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres  wojciech.fater@put.poznan.pl

Przewidywana kwota na prowadzenie badań naukowych w 2023 roku wynosi 60 000 zł.

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o ww. kwocie nastąpi proporcjonalna korekta wysokości przyznanych środków finansowych przewidzianych na realizację zaakceptowanych projektów.

Rozstrzygnięcie konkursu i decyzje o finansowaniu projektów zostaną wydane do 8 lutego 2023 roku.

PL