Data dodania

03.01.2022
Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek)  Dziekan i Komisja Doktorska zaprasza na  publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. DOMINIKI PANFIL-PRYKA

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Dziekan i Komisja Doktorska uprzejmie informują, że:


w dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 12:00

odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. DOMINIKI PANFIL-PRYKA

na temat:

"Laserowa modyfikacja warstwy azotowanej gazowo wytworzonej na stali 42CrMo4"

 

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Michał Kulka - WIMiFT, Politechnika Poznańska

Recenzenci:

Dr hab. inż. Emilia Wołowiec Korecka, prof. PŁ - Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Obrona odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego pod adresem internetowym: 

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jar-zs8-mcq 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

PL