Data dodania

20.04.2022
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

dr inż. Aneta Bartkowska

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa


Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego : szczegóły
Autoreferat: szczegóły  
Skład Komisji Habilitacyjnej: szczegóły   
Recenzja 1: szczegóły     
Recenzja 2:  szczegóły    
Recenzja 3:  szczegóły     
Recenzja 4:  szczegóły     
Uchwała Komisji Habilitacyjnej:  szczegóły   
Uchwała Rady Dyscypliny:  szczegóły   


dr inż. Dariusz Garbiec

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa


Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego : szczegóły
Autoreferat: szczegóły  
Skład Komisji Habilitacyjnej: szczegóły   
Recenzja 1: szczegóły   
Recenzja 2:  szczegóły    
Recenzja 3:  szczegóły    
Recenzja 4:  szczegóły    
Uchwała Komisji Habilitacyjnej:  szczegóły   
Uchwała Rady Dyscypliny:  szczegóły


dr inż. Natalia Makuch - Dziarska

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa


Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego : szczegóły
Autoreferat: szczegóły  
Skład Komisji Habilitacyjnej: szczegóły   
Recenzja 1: szczegóły   
Recenzja 2:  szczegóły    
Recenzja 3:  szczegóły    
Recenzja 4:  szczegóły    
Uchwała Komisji Habilitacyjnej:  szczegóły   
Uchwała Rady Dyscypliny:  szczegóły


PL