Data dodania

Program stażowy na PP

Program stażowy - INICJATYWA DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

CEL INICJATYWY:

W celu podnoszenia jakości badań naukowych oraz zwiększenia międzynarodowej mobilności wśród pracowników akademickich wprowadza się w Politechnice Poznańskiej, zwanej dalej PP, możliwość wyjazdu na zagraniczny staż naukowy do najlepszych instytucji naukowych na świecie.

KOMUNIKAT:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów na realizację naukowych staży zagranicznych "Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa - Programy Stażowe":

- wnioski o przyznanie stypendium w formie papierowej należy składać do Działu Współpracy Międzynarodowej (ul. Piotrowo 5, budynek A2, pokój 141 - do 14 sierpnia 2024 r. do godziny 13.00,

- wnioski po pozytywnej ocenie formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej do poszczególnych Wydziałów,

- oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja powołana przez Dziekana. Wniosek wymaga pozytywnej oceny rady dyscypliny, w której wnioskodawca oświadczył co najmniej 75% swojej działalności badawczej'

- ocenione wnioski (z opinią rady dyscypliny) należy przesłać w oryginale do Działu Współpracy Międzynarodowej do 9 września 2024 r.

- decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostaną rozesłane pocztą elektroniczną Uczelni do 20 września 2024 r.

Do niniejszej informacji dołączone zostały:

- Regulamin przyznawania stypendiów na realizację naukowych staży zagranicznych  „Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa – Programy Stażowe”,
- Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów na realizację naukowych staży zagranicznych „Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa – Programy Stażowe”
- Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów na realizację naukowych staży zagranicznych „Inicjatywa Doskonała Współpraca Międzynarodowa – Programy Stażowe”
 

PL