Data dodania

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - EMILIA KROK

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742)  Dziekan i Komisja Doktorska uprzejmie informują, że:
w dniu 20 sierpnia 2024 r. (wtorek) o godz. 12.00
w sali 208 – budynek z zegarem,  przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu, 
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Emilii Krok

na temat:
Eukariotyczne i prokariotyczne biomimetyczne błony komórkowe: struktura i jej związek z warunkami środowiskowym

Promotor:     
dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof. PP,  Instytut Fizyki WIMiFT  Politechnika Poznańska
       
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Grudziński, prof. UMCS    Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Filippo Pierini, prof.             IPPT PAN, Warszawa                   
Dr hab. Piotr Setny                           Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

Zapraszamy!

Załącznik
PL