Data dodania

SEMINARIUM NA WIMIFT - DR INŻ. ADAM PIASECKI

Zapraszamy na Seminarium organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się  w dniu
18 maja 2023  r.  -  czwartek o godz. 11.45 

Na  seminarium referat przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego wygłosi  dr inż. Adam Piasecki z Instytutu Inżynierii Materiałowej WIMiFT.

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej,  za pomocą platformy eMeeting w pokoju Seminarium -

link do pokoju:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/rys-gup-9is

Prośba o logowanie się do pokoju z imienia i nazwiska (tudzież z automatu, z maila służbowego)

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.

 

PL