Data dodania

Grafiki
2
3
4
5
Grafiki
2
3
4
5
Spotkanie absolwentów Inżynierii Materiałowej

W dniu 16 maja 2023 r. Instytut Inżynierii Materiałowej gościł pierwszych absolwentów kierunku Inżynieria materiałowa, wypromowanych na Politechnice Poznańskiej, którzy ukończyli studia w roku 1978. Było nam niezmiernie miło gościć 13 osób, pokazując im nowe zaplecze dydaktyczne i badawcze. Gości po Instytucie oprowadzali kierownicy zakładów, profesorowie Jarosław Jakubowicz i Michał Kulka, oraz pracownicy dr inż. Adam Piasecki i mgr inż. Jan Jakubowski, który na początku swojego zatrudnienia w PP prowadził z nimi część zajęć dydaktycznych. Możliwość spotkania i wymiany wspomnień z Panem Janem Jakubowskim jego dawni studenci przyjęli z dużym entuzjazmem. Wszyscy żywiołowo reagowali widząc zdjęcia pracowników i zaplecza dydaktycznego z okresu ich studiów, a później mając możliwość poznania nowego sprzętu i możliwości w kształceniu studentów. Nasi dawni studenci przemieszczając się pomiędzy laboratoriami Instytutu Inżynierii Materiałowej w piwnicy budynku CMBiN „zaatakowali” także laboratorium Zakładu Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Materiałów i dzięki uprzejmości naszego byłego absolwenta mgr inż. Pawła Brzęka, mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w kształceniu z przedmiotów z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Nasi absolwenci, wykształceni przez prof. Zbigniewa Głowackiego nie kryli wzruszenia i zadowolenia z możliwości spotkania w murach Politechniki, a dla nas jako pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej była to ogromna przyjemność ich goszczenia.

2
3
4
5
PL