Dziekanat

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań (w budynku BM-u, pokój 225)
 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW - ZINTEGROWANE CENTRUM OBSŁUGI
od wtorek, czwartek: 1100 - 1700 oraz środa i piątek: 1030 - 1430 pokój 17 (parter)
inż. Magdalena Szymańska
e-mail: magdalena.szymanska@put.poznan.pl
tel: 61 665 2949,  www

 

Pracownicy Dziekanatu:
mgr Wojciech Fater
e-mail: wojciech.fater@put.poznan.pl
tel: 61 665 3160
fax: 61 665 3201

mgr inż. Izabela Głowacka
tel: 61 665 3204
fax: 61 665 3201
e-mail: izabela.glowacka@put.poznan.pl
od wtorku do piątku w godzinach: 930 - 1330

 

Studia doktoranckie
mgr Lidia Kruszewska
tel: 61 665 3200
fax: 61 665 3201
e-mail: lidia.kruszewska@put.poznan.pl
od wtorku do piątku w godzinach: 930 - 1330

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP
tel: 61 665 3161, -3330
e-mail: wojciech.koczorowski@put.poznan.pl
dyżury: środa  1045 - 1130 i czwartek  1045 - 1130, pokój 225 
 

Kierownik studium doktoranckiego
prof. dr hab. Alina Dudkowiak
tel: 61 665 3181
e-mail: alina.dudkowiak@put.poznan.pl

KONTO:

Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712