Spotkania inaugurujące rok akademicki 2021/2022 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej zapraszają studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na odbywające się w trybie stacjonarnym, obowiązkowe spotkania inauguracyjne, które odbędą się w sali D budynek A1a (łącznik między budynk

University of Maribor – szkoła letnia dla EUNICE

Zapraszamy zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w szkole letniej programu Cyber F IT pt. „Cyber Security of Learning Environments”.

Szkołę letnią organizują uczelnie Uniwersity of Maribor, Université Polytechnique Hauts-de-France, BTU Cottbus oraz Politechnika Poznańska. Program szkoły letniej obejmuje interdyscyplinarny program, gdzie pojawia się praca zespołowa nad różnymi zagadnieniami, co pozwala zdobyć nowe i cenne doświadczenia.

Miejsce – Maribor, Słowenia

Termin – 10.07 – 14.07.2023

Uczestnicy –studenci Uniwersytetu Europejskiego EUNICE