Spotkania inaugurujące rok akademicki 2021/2022 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej zapraszają studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na odbywające się w trybie stacjonarnym, obowiązkowe spotkania inauguracyjne, które odbędą się w sali D budynek A1a (łącznik między budynk