AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Ważne informacje dla studentów I roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Graphene and other 2D materials (Grafen i inne materiały 2D). Konferencja odbędzie się 8-10…

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) Dziekan i Komisja Doktorska…

W Konkursie Nagroda Jamesa Dysona do tej pory wyłoniono ponad 400 młodych wynalazców z całego świata, a łączna pula środków przeznaczona na ich wsparcie…

CEL INICJATYWY: podnoszenie jakości badań naukowych oraz zwiększenia międzynarodowej mobilności wśród pracowników akademickich wprowadza się w Politechnice…

Oceń swojego wykładowcę! Istnieje możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za semestr letni 2023/2024 za pomocą systemu elektronicznego USOSweb oraz…

Kalendarz wydarzeń

Galeria zdjęć:

Poznaj nas: