INSTYTUT FIZYKI

Dyrektor Instytutu Fizyki

dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP
tel. 61 665 3233, -3177

Z-ca dyrektora Instytutu Fizyki

dr inż. Andrzej Biadasz
tel. 61 665 3182, -3205

Sekretariat:

lic. Anna Piechowiak
tel. 61 665 3177
fax. 61 665 3201
e-mail: anna.piechowiak@put.poznan.pl

 

Kierownik: prof. dr hab. Alina Dudkowiak,

tel. 61 665 3181

Kierownik: dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP,

tel. 61 665 3233

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP,

tel. 61 665 3330