Data dodania

Planowanie zajęć i rezerwacja sal wykładowych

W celu zaplanowania zajęć dydaktycznych, dokonania zmian w obowiązującym planie jak również rezerwacji sal na zaliczenia i egzaminy proszę kontaktować się z

mgr inż. Izabelą Głowacką

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

 Ul. Piotrowo 3 pok. 225 

60-695 Poznań 

Tel. 61 665 3204

 

 

 

PL