Data dodania

Seminarium Wydziałowe

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej (WIMiFT) Politechniki Poznańskiej

Seminarium Wydziałowe w formie stacjonarnej odbywa się zazwyczaj w pierwsze trzy czwartki każdego miesiąca w semestrze zimowym i w semestrze letnim w godzinach 11:45 do 13:15 w Sali D, w łączniku między budynkami A1 i A2 przy ulicy Piotrowo 3. Optymalny czas wystąpień to 45 do 60 minut + 15 minut na dyskusję i pytania.

W przypadku konieczności prowadzenia Seminarium Wydziałowego w formie „on-line” za pomocą oprogramowania „e-meeting” – adres do tego pokoju jest następujący”:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/rys-gup-9is

Najważniejsze cele Seminarium Wydziałowego WIMiFT PP to:

1. Zapraszanie z referatami wybitnych specjalistek i specjalistów z kraju i z zagranicy
w dyscyplinie inżynieria materiałowa i z innych dyscyplin w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

2. Umożliwienie prezentacji osiągnięć naukowych kandydatkom i kandydatom do kolejnych awansów naukowych.

3. Przedstawianie aktualnych osiągnięć naukowych pracowników i jednostek WIMiFT.

Link do aktualnego Programu Seminarium Wydziałowego WIMiFT: (link)

W roku akademickim 2021/2022 Seminarium Wydziałowe będzie prowadził:

prof. dr hab. Ryszard Czajka, adres e-mail: ryszard.czajka@put.poznan.pl

Załącznik
PL