II PRACOWNIA FIZYCZNA

Pracownia przeznaczona jest dla studentów kierunków: Fizyka Techniczna (WIMiFT) i inżynierskich Politechniki Poznańskiej.

Celem pracowni jest:

  • pogłębienie materiału z wykładów poprzez bezpośrednie zetknięcie się ze zjawiskiem fizycznym oraz ilościowe sprawdzenie jego prawidłowości,
  • wyrobienie u studentów umiejętności metodycznego prowadzenia pomiarów fizycznych,
  • zapoznanie się z różnymi technikami eksperymentalnymi,
  • zapoznanie się z budową i obsługą przyrządów pomiarowych i zaawansowanej aparatury naukowej,
  • nauka analizy, opracowania i zinterpretowania wyników eksperymentalnych.

 

W ramach Pracowni studenci wykonują zaawansowane pomiary z różnych dziedzin fizyki. Tematyka ćwiczeń obejmuje optykę (z wykorzystaniem m.in. laserów), elektryczność, spektroskopię molekularną, spektroskopię NMR, zagadnienia fizyki ciała stałego. Wyposażenie stanowi 10 zestawów ćwiczeniowych. Na większości z nich wykonywane są różne warianty danego ćwiczenia w zależności od kierunku oraz specjalności studiów.

Regulamin II pracowni fizycznej  szczegóły

 

Wykaz ćwiczeń wykonywanych na pracowni

Nr ćw. Tematy ćwiczeń Opis
I. Identyfikacja faz ciekłokrystalicznych
II. Badanie mechanicznych i elektromagnetycznych drgań harmonicznych
III. Badanie zjawisk termoelektrycznych
IV. Sprawdzenie prawa Malusa i badanie liniowego efektu elektrooptycznego - efektu Pockelsa
V. Badanie prostego i odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego
VI. Badanie kryształów ferroelektrycznych
VII. Badanie właściwości spektralnych barwników w rozpuszczalnikach izotropowych
VIII. Wytworzenie złącza metal-półprzewodnik metodą naparowania próżniowego
IX. Spektroskopia NMR
X. Wyznaczanie charakterystyki spektralnej jednomodowego lasera półprzewodnikowego przestrajalnego temperaturowo