INSTYTUT BADAŃ MATERIAŁOWYCH I INŻYNIERII KWANTOWEJ

Dyrektor Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

dr hab. Tomasz Runka, prof. PP
tel. 61 665 3155Z-ca dyrektora Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

dr hab. Magdalena Elantkowska
tel. 61 665 3222Sekretariat:

Beata Schoenfeld-Starosta
tel. 61 665 3164
fax. 61 665 3201
e-mail: beata.schoenfeld-starosta@put.poznan.pl

 

Kierownik: dr hab. Bogusław Furmann, prof. PP, tel. 61 665 3226

Kierownik: dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP, tel. 61 665 3167

Kierownik: dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP, tel. 61 665 3247