WI WIZ WE

Grafik ćwiczeń
WI, Informatyka, semestr 3; WIZ, Zarządzanie, semestr 5; WE, Energetyka, studia II stopnia

 

W tabelach znajdują się numery ćwiczeń, które wykonuje się na zajęciach w pracowni fizycznej. Kolumny odpowiadają numerom zespołów utworzonych na pierwszych zajęciach. Wiersze – kolejnym zajęciom w danej pracowni. Szczegóły dotyczące doświadczeń zostaną wyświetlone po kliknięciu na wybrany numer ćwiczenia.

W trakcie semestru prowadzący zajęcia zapowiadają zmianę pracowni. Odbywa się ona zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej.

grafik przejscia

mechanika (sala 217)

  numer zespołu:
kolejne zajęcia: 1 2 3 4 5 6 7 8
I 101 102 103 106 121 122 123 125
II 102 103 106 121 122 123 125 101
III 103 106 121 122 123 125 101 102

 

elektromagnetyzm (sala 217A)

  numer zespołu:
kolejne zajęcia: 1 2 3 4 5 6 7 8
I 203 205 206 222 223 225 226 227
II 205 206 222 223 225 226 227 203
III 206 222 223 225 226 227 203 205

 

optyka (sala 221)

  numer zespołu:
kolejne zajęcia: 1 2 3 4 5 6 7 8
I 304 306 307 322 323 324 326 328
II 306 307 322 323 324 326 328 304
III 307 322 323 324 326 328 304 306